iade-ve-degisim

ADRESE TESLIM GIDA HAZIR PAKET SIPARIS KURALLARI:
Siparis veren ve alici verdiği ve onayladığı bilgilerin doğru olduğunu kabul eder.
Siparis verilirken yanlis ve/veya eksik adres, telefon numarasi verilmesinden dolayi adrese teslim hazir paket teslim edilememesinin sorumlulugu siparis veren’e aittir. 

CAYMA HAKKI
İş bu sözleşmeye konu hizmet SİPARİŞ VEREN/ALICININ, yürürlükteki Mesafeli Sözleşmelere dair Yönetmeliğin ilgili maddesi uyarınca istisna kapsamında olup cayma hakkı bulunmamaktadır. Sipariş verene Motus Dagitim Pazarlama tarafından yalnızca ilk siparişi teslim almaması halinde cayma hakkını kullanma hakkı tanımlanmıştır.
 
SATICI TARAFINDAN İSTİSNAİ OLARAK TANINAN CAYMA HAKKI KULLANIM KOŞULLARI:
Mesafeli sözleşmelerde tüketici 14 gün içerisinde herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin sözleşmeden cayma hakkına sahiptir. Cayma hakkının kullanıldığına dair bildirimin bu süre içinde yazılı olarak veya bir sürekli veri taşıyıcısıyla bildirilmesi yeterlidir. Ancak İlgili Yönetmelik uyarınca iş bu sözleşmeye konu hizmet istisna kapsamında olup cayma hakkı olmamasına rağmen satıcı tarafından alıcıya iş bu sözleşme kapsamında sınırlı durumlarda cayma hakkı tanınmaktadır.
İstisna hükmü uyarınca cayma hakkı bulunmayan Sipariş Veren/alıcıya Motus dagitim pazarlama tarafından tanınan cayma hakkı yalnızca İlk siparişin teslim alınmaması halinde 7 gün içinde kullanılabilecektir. Bu kapsamdaki cayma hakkı süresi, malın teslimine ilişkin sözleşmelerde, tüketicinin malı teslim aldığı günden itibaren, diğer sözleşmelerde ise sözleşmenin akdedildiği günden itibaren işlemeye başlar.
Satıcı veya sağlayıcının Yönetmeliğin 5 inci ve 6 ncı maddelerde belirtilen yükümlülüklerini yerine getirmemesi hâlinde, cayma hakkı süresi 1 aydır. Bu süre, malın teslimine ilişkin sözleşmelerde, tüketicinin malı teslim aldığı günden itibaren, diğer sözleşmelerde ise sözleşmenin akdedildiği günden itibaren işlemeye başlar. Ancak 5 inci ve 6 ncı maddelerde belirtilen yükümlülüklerin, 1 aylık süre içerisinde yerine getirilmesi hâlinde, birinci fıkrada belirtilen yedi günlük cayma hakkı süresi, söz konusu yükümlülüklerin yerine getirildiği günden itibaren işlemeye başlar. Cayma hakkının kullanıldığına dair irade beyanının bu süre içinde yazılı olarak veya bir sürekli veri taşıyıcısıyla bildirilmesi yeterlidir.

İPTAL TALEBİ HALİNDE UYGULANACAK PROSEDÜR:
Hazir paket siparis veren Cayma hakkı iş bu sözleşme kapsamında yalnızca ilk siparişin teslim alınmaması halinde gecerlidir. 
Siparis veren siparis etmis bulundugu hazir paketi iptal etme talebini yazili olarak bildirme mecburiyetindedir. Telefon, mesaj olarak bildirilen iptal talepleri kabul edilmeyecektir. 
 
Motus dagitim pazarlama iptal talebini 2 is gününde inceleyecektir. Bu sure icinde hazir paket teslimatlari devam edecektir. 
 
İptal talebi Motus dagitim tarafindan karara baglanacak ve siparis verene yazili olarak bildirilecektir.  
 
Motus Dagitim Pazarlama siparişin iptal edildiği tarih öncesinde yapılan teslimatlara ilişkin olarak  indirimsiz bedel olan 130 TL üzerinden hesaplanacak bedel ile indirimli bedel arasındaki farkı teslim edilen gün sayısı üzerinden hesaplayacaktır. Kalan gönderime ait toplam tutar üzerinden %30 kesinti uygulanacaktır.
 
Toplam tutar muhasebe tarafindan hesaplanacak ve siparis verene 14  gün icerisinde geri ödenecektir. 
 
Yalnızca ilk siparişin teslim alınmaması halinde kullanılabilecek olan tüketicinin cayma hakkını kullanması hâlinde satıcı veya sağlayıcı, cayma bildirimi ile iptal talebinin kabul edilmesi halinde cayma bildiriminin kendisine ulaştığı tarihten itibaren en geç on gün içerisinde almış olduğu toplam bedeli ve tüketiciyi borç altına sokan her türlü belgeyi tüketiciye hiçbir masraf yüklemeksizin iade etmek ve yirmi gün içerisinde de malı geri almakla yükümlüdür. Teslim alınmış olan malın değerinin azalması veya iadeyi imkânsız kılan bir nedenin varlığı cayma hakkının kullanılmasına engel değildir. Ancak değer azalması veya iadenin imkânsızlaşması tüketicinin kusurundan kaynaklanıyorsa satıcıya malın değerini veya değerindeki azalmayı tazmin etmesi gerekir.
 
Malın mutat kullanımı sebebiyle meydana gelen değişiklik ve bozulmalar değer azalması sayılmaz.

Yürürlükteki Mesafeli Sözleşmelere Dair Yönetmeliğin 2. Maddesinin 3/a numaralı bendine göre, gıda maddelerinin, içeceklerin ya da diğer günlük tüketim maddelerinin, satıcının düzenli teslimatları çerçevesinde tüketicinin meskenine veya işyerine götürülmesine ilişkin Mesafeli Sözleşmelerde cayma hakkı bulunmamaktadır.
 
Teslimatta yaşanılabilecek sorunlar, (geç teslimat, hatalı teslimat vs.), paketleme sorunları, ürünün  teslim edilememesi gibi münferit olarak karşılaşılan ve satıcı tarafından gecikmeksizin müdahale edilerek düzeltilen sorunlar nedeniyle sipariş verenin cayma ve sözleşmenin iptali bulunmamaktadır. Bu gibi durumlar ile karşılaşılması halinde satıcı tarafından teslimat yapılamamış veya hatalı teslimat yapılmış gün sayısı kadar sözleşme gün sayısına ücretsiz ekleme yapılacaktır.
 
CAYMA BEDELİ UYGULANMAYACAK NEDENLER
Laboratuvar testleri sonucunda kanıtlanmış gıda güvenliğine aykırı şekilde yemeğin teslim edilmesi durumunda hazir paket siparisi cezai şart olmadan iptal edilir ve henüz gönderimi yapılmayan günlere ait tutar müşteriye iade edilir. Bu durumun yazılı belgelerle ispat edilmesi zorunludur.
 
Motus Dagitim Pazarlama tarafından 3 gün üst üste hazir yemek paket gönderimi yapılmaması durumunda siparis cezai şart olmadan iptal edilir ve henüz gönderimi yapılmayan günlere ait tutar müşteriye iade edilir.
 
Siparis verenin  şehirlerarası taşınma ve taşınacağı lokasyona gönderimin olmamasi durumunda siparis iptal edilir ve henüz gönderimi yapılmayan günlere ait tutar müşteriye iade edilir. Bu maddenin yazılı belgelerle ispat edilmesi zorunludur.
 
SIPARIS VERENIN YEMEK HAZIR PAKET GÖNDERIMINI 
DURDURMA TALEBİNİN UYGULANMASI
Siparis veren yemek hazir paket gönderimini durdurma talebini yazili olarak Motus Dagitim Pazarlamaya bildirmek zorundadir. 
Telefon ve mesaj yoluyla yapilacak durdurma talepleri isleme alinmayacaktir. 
 
Motus dagitim bu talebi 2 iş günü içerisinde inceleyecektir. Bu süre içerisinde yemek teslimatlarına devam edilecektir.
 
Siparis veren  maksimum 12 hazir paket  gönderimini durdurma talebinde bulunabilir. Durdurma işleminin uygunluğu Motus Dagitim  Pazarlama tarafından değerlendirilecektir. 
 
Motus dagitim pazarlama iş bu talebi kabul etme zorunluluğu bulunmamaktadır.
Durdurma talebi Motus Dagitim Pazarlama tarafindan onaylandigi taktirde yemek hazir paket teslimi durdurma yapılan gün sayısı sözleşmenin sonuna eklenecektir.
Ölüm, ağır hastalık, Ramazan dönemi, yıllık izin, evlilik, kısa süreli şehir değişikliği halleri dışında yemek hazir paket aboneliği durdurulamaz.

TÜKETİCİ HAKLARI VE UYUŞMAZLIK
Tüketici şikâyet ve itirazları konusundaki başvurular, Bakanlıkça her yıl Aralık ayında belirlenen parasal sınırlar dahilinde tüketicinin mal veya hizmeti satın aldığı veya ikametgâhının bulunduğu yerdeki tüketici sorunları hakem heyetine veya tüketici mahkemesine yapılabilmektedir.
Bu Sözle
şme'den doğabilecek uyuşmazlıkların iyi niyet çerçevesinde çözülememesi halinde İstanbul Çağlayan Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

İş bu sözleşmeden kaynaklanabilecek ihtilaflarda, Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca ilan edilen değere kadar Tüketici Hakem Heyetleri, bu değerin üzerindeki ihtilaflarda ürün/ürünleri satın aldığı veya ikametgâhının bulunduğu yerdeki Tüketici Mahkemeleri yetkilidir. Tüketici Mahkemesi bulunamayan yerlerde Asliye Hukuk Mahkemeleri yetkilidir.

PERAKENDE SATIŞ VE SON KULLANICI
Mesafeli Satış Sözleşmesi’nin akdedilmesi için, işbu Sözleşme'nin SİPARİŞ VEREN tarafından elektronik olarak onaylanması gerekmektedir.
 
SATICI: 
Motus Dagitim Pazarlama Ltd. Sti
Ortabayir mah. Talatpasa caddesi, Düz sokak, no: 5A
 
KAGITHANE/ISTANBUL
 
E-POSTA: [email protected]
 
TELEFONLAR:
0536 261 79 69
0530 100 77 99
0530 959 67 37